W 1000 rocznicę pierwszej wzmianki historycznej

„Około 200 metrów na wschód od zamku krzyżackiego, znajduje się pagórek, na nim cmentarz ewangelicki. Niegdyś wsunięty ku wodom. Miejsce prehistoryczne, to tu mieścił się pierwotny Radzyń, pierwsze siedlisko jeszcze pogan, którzy skupiali się w swym grodzisku jako we warowni naturalnej, następnie udoskonalonej palisadami, drzewem, fosami i wałami. 

[…] Kiedy król Bolesław Chrobry 1015 roku szedł tędy ku morzu, znacząc granice Polski słupami i taki właśnie słup graniczny wbił do Osy około dzisiejszej wioski Słup niedaleko od Radzynia położonej, zastał tu grodzisko pogańskie, które zdobył i zajął, podczas walk zniszczone.”

Radzyń dawniej a dziś z okazji uroczystości jubileuszowych         700-lecia M. Radzyna, dn. 3.VI.1934 roku, napisał Albin Nowicki

 

Z okazji 1000 rocznicy pierwszej wzmianki historycznej, w muzeum zamkowym pojawiła się makieta wczesnośredniowiecznego grodu radzyńskiego, wykonana przez Jacka Piłata.

Osobiście będzie można ją obejrzeć już od 18 kwietnia 2015 roku. Zapraszamy.